Skip to main content Skip to footer

Reglement

Opptak:

Opptak til kulturskolen skjer etter ansiennitet på ventelisten.

Opptak skjer til vanlig innen utgangen av juni, men ved ledig kapasitet tas det opp elever også til andre tider.
Søkere må være forberedt på at det kan være venteliste på enkelte tilbud.

Oppsigelse og permisjon:

Oppsigelse av elevplass og permisjonssøknad må skje skriftlig, pr mail, til rektor i kulturskolen.

NB!! Fristen for oppsigelse og permisjon er 1. mai for høsthalvåret og innen 1. desember for vårhalvåret.

Dersom en elev av en eller annen årsak begynner sent et semester eller ikke kan fullføre et påbegynt semester, må skolepengene som regel betales i sin helhet.

Materiell og instrumentleie:

En må innenfor alle aktiviteter regne med noe utgifter til noter, materiell etc.

Med unntak av korps og strykeopplæring forventes det at elever som får instrumentalundervisning har eget instrument (gjelder også piano)

Fravær:

Eleven plikter å gi beskjed til lærer ved fravær.

Ved fravær utover 3 undervisningstimer i strekk, uten melding, blir rektor koblet inn.

Ved lærers sykdom vil kulturskolen så lang det er mulig skaffe vikar, men elevene må være forberedt på at det kan falle bort en til to timer pr semester.

Elever som av en eller annen grunn er borte fra undervisningen, kan ikke regne med å få tatt igjen timen.

Re-registrering:

Alle elever må re-registrere seg før 1.mai dersom de ønsker å beholde sin plass i kulturskolen. Om du ikke re-registrerer deg innen fristen, risikerer du å miste plassen din.

Fant du det du søkte etter?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss