Skip to main content Skip to footer

BLINK våren 2023 - noen av aktivitetene våre

Dette er en generell informasjon om aktivitetene i kulturskolen våren 2023. Det vil komme større og mindre arrangementer i tillegg for ulike elevgrupper. Dette vil det bli informert om etter hvert som det blir aktuelt.

Samspillprosjekt uke 11 og uke 12:

I mars legger vi opp til stort samspillprosjekt for mange av dere som er musikk- og danseelever. Vi skal lære oss Spider-Man og Dance of the Sugar Plum Fairy.

Dere vil få informasjon om dette fra læreren deres på timene, blant annet med øvingsvideoer som dere kan øve til hjemme.

Det vil derfor ikke ordinære undervisningstimer for de fleste av dere disse ukene, men samlinger på Birkeland og i Lillesand der vi øver sammen.

Lørdag 25. mars: Øving og framføring av samspillprosjekt på Valstrand kulturarena 

Denne dagen øve sammen og framføre samspillprosjektet for publikum. Elevene møter kl 10:30 for øvelser. Framføring for foresatte og andre interessert kl. 13.00.

Lørdag 6. mai: Forestilling dans

Denne dagen blir det forestilling for alle danserne i BLINK på Valstrand kulturarena. Det blir vurdert om det blir ekstra øvelser på fredag 5. Vi vil bruke formiddagen lørdag 6. til prøver.

Teaterforestilling

Det vil også bli forestilling for teaterelevene mot slutten av skoleåret. Hvordan dette legges opp og når det blir er foreløpig ikke bestemt. Det vil bli orientert om dette så snart det er klart.

Skolekonsert på Tobias jorde med Birkeneselevene

Fredag 9. juni på dagtid legges det opp til skolekonsert for alle skolene i Birkenes. Her vil mange av kulturskolens Birkeneselever bidra fra scenen, både med musikk, dans og teater.

BLINK Kalender

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med rektor

Ja.

Som elev i kulturskolen kan du leie fioliner og cello.

Elever på instrumentkarusellen låner med seg gitarer, fioliner, keyboard og trommer.

Det er korps både på Engesland, Birkeland, Lillesand og i Høvåg. For mer informasjon, ta en titt på de ulike korps sine hjemmesider:

Aspirantundervisning på Engesland - søk via kulturskolen

Birkeland musikkorps

Lillesand skolekorps

Høvåg Brass
Høvåg Brass har også en Facebook side

På Høvåg skole finnes det dessuten et klassekorpsprosjekt, der elevene lærer seg ett instrument i løpet av skoleåret.

Til danseundervisningen bør eleven ha på seg behagelig tøy og dansesokker (eller lignende). Husk å ta med vannflaske!

Det er dansetilbud både på Birkeland og i Lillesand.

På Birkeland foregår danseundervisningen i gymsalen på Valstrand kulturarena.

I Lillesand foregår danseundervisningen på LUS.

Begge steder har dansetilbud fra 4-5 år og opp til 10.klasse.

Les mer om de ulike dansegruppene her.

Der er trommeundervisning i instrument karusellen.

Hvis du vil gå videre med trommeundervisningen foregår dette i Lillesand.

Vi har flere dansegrupper og flere aldersinndelinger.

Du kan begynne å danse fra du er 4-5 år gammel. Der er danseundervisning både på Birkeland (i gymsalen på Valstrand) og i Lillesand (i speilsalen på LUS).

Barnedans er for 4-5 åringer
Showdans er for 1-2 og 3-4 klasse
Jazzdans er for 5.trinn og opp til 10.klasse

Mer info om de ulike dansegruppene finner du her.

Det kommer an på undervisningstilbudet...

Ta en titt på prislisten

Høvåg Brass
Høvåg Brass har også en Facebook side

På Høvåg skole finnes det dessuten et klassekorpsprosjekt, der elevene lærer seg ett instrument i løpet av skoleåret.

Det kommer an på hvilket tilbud du ønsker og hvilken kommune du bor i.

Vi har for tiden venteliste på de fleste tilbud. Lengst liste er på piano i Lillesand. Der kan ventetiden fort bli et par år.

Du re-registrerer deg for å bekrefte at du vil fortsette med tilbudet ditt også neste skoleår.

Hver vår sender kulturskolen ut mail til alle aktive elever og alle som står på ventelistene.

Alle elever som ønsker å fortsette neste skoleår må re-gistrere seg innen fristen for å beholde elevplassen sin til høsten. Elever som ikke er re-registrert innen fristen, vil kunne miste sin elevplass.

Ønsker du fortsatt å stå på venteliste, må du også re-registrere deg.

Kulturskolen sender ut detaljert informasjon om innlogging og framgangsmåte i god tid før fristen.

Fristen for å si opp er 1. mai og 1. desember.

Oppsigelse av elevplass og permisjonssøknad må skje skriftlig, enten per epost til rektor, eller ved at du logger deg inn i systemet (se linken øverst til høyre på siden).

NB!! Fristen for oppsigelse og permisjon er 1. mai for høsthalvåret og 1. desember for vårhalvåret.

Dersom en elev av en eller annen årsak begynner sent et semester eller ikke kan fullføre et påbegynt semester, må skolepengene som regel betales i sin helhet.

Det finnes ingen søknadsfrist - opptak skjer fortløpende

Vi mottar søknader hele året. Hovedopptaket av elever skjer etter re-registreringen på våren/sommeren, men ved ledig kapasitet tas det opp elever også til andre tider.

Alle søknader må sendes elektronisk via vår hjemmeside - se linken øverst til høyre på siden.

Søkere må være forberedt på at det kan være venteliste på enkelte tilbud. Opptak til kulturskolen skjer etter ansiennitet på ventelisten.

Det finnes ingen søknadsfrist - opptak skjer fortløpende

Kulturskolen har de siste årene tilbudt en rekke kurs og seminarer, deriblant musikkteori, trygg på scenen, bandhelg, mm.

Det vil bli sendt ut epost til alle kulturskoleelever (foresatte) i forkant, med informasjon og påmelding.

Ja, forutsatt at det ikke står barn på venteliste

Voksne som ønsker undervisning gjennom kulturskolen er velkommen til å registrere seg, men får kun tilbud om plass dersom det ikke er barn på venteliste for det aktuelle tilbudet.

Dersom en voksen elev blir tatt opp, og det senere kommer barn på venteliste, må den voksne være innstilt på å vike for barnet.

Når det er sagt, så er kulturskolens lærere meget løsningsorienterte, f.eks ved å tilby timer privat. Så dersom du først er blitt tatt opp som voksen elev, er det gode muligheter for å fortsette.

Her underviser vi

Facebook