Skip to main content Skip to footer

Praktisk info

Birkenes og Lillesand interkommunale kulturskole ble opprettet i 1991 som en videreføring av eksisterende kommunalt musikkskoletilbud i begge kommuner.

Vi har nå til sammen ca 250 elever. Vårt mål er å gi et allsidig tilbud innenfor de ulike kunst- og kulturfagene til barn og unge i Lillesand og Birkenes kommuner.

Kulturskolen har knyttet til seg dyktige lærere med bred kompetanse, som så langt det er mulig forsøker å gi undervisning som passer den enkelte elev.

Vi ønsker at kulturskolen skal stå for kvalitet og bredde.

Kulturskolen ønsker å være et ressurssenter for kommunene, og vi har samarbeid med kulturlivet i kommunene (f.eks. korps/arrangementer/ konserter) og med skole (f.eks. prosjektarbeid).

Kulturskolen jobber aktivt for å være synlig i lokalmiljøene i Birkenes og Lillesand gjennom å ha egne åpne konserter og forestillinger. Elevene våre er synlige i andre sammenhenger som Ungdommens kulturmønstring, kulturprisutdelinger og andre kulturarrangementer.

Fant du det du søkte etter?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss