Skip to main content Skip to footer

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med rektor

Ja.

Som elev i kulturskolen kan du leie fioliner og cello.

Elever på instrumentkarusellen låner med seg gitarer, fioliner, keyboard og trommer.

Det er korps både Birkeland, i Lillesand og i Høvåg. For mer informasjon, ta en titt på de ulike korps sine hjemmesider:

Birkeland musikkorps

Lillesand skolekorps

Høvåg Brass
Høvåg Brass har også en Facebook side

Til danseundervisningen bør eleven ha på seg behagelig tøy og dansesokker (eller lignende). Husk å ta med vannflaske!

Les også info om det enkelte dansetilbudet 

Det er dansetilbud både på Birkeland og i Lillesand.

På Birkeland foregår danseundervisningen i gymsalen på Valstrand kulturarena.

I Lillesand foregår danseundervisningen på Brentemoen skole eller i Turnhallen.

Begge steder har dansetilbud fra 4-5 år og oppover.

Les mer om de ulike dansegruppene her.

Det er trommeundervisning de årene det er instrumentkarusell.

Hvis du vil gå videre med trommeundervisningen foregår dette i Lillesand.

Vi har flere dansegrupper og flere aldersinndelinger.

Du kan begynne å danse fra du er 4-5 år gammel. Der er danseundervisning både på Birkeland og i Lillesand.

Barnedans er for 4-5 åringer
Showdans er for 1-2 og 3-4 klasse
Jazzdans er for 5.trinn og opp til 10.klasse

Mer info om de ulike dansegruppene finner du her.

Det kommer an på undervisningstilbudet...

Ta en titt på prislisten

Det kommer an på hvilket tilbud du ønsker og hvilken kommune du bor i.

Vi har dessverre venteliste på flere av tilbudene, spesielt til deler av instrumentundervisningen.  

Du re-registrerer deg for å bekrefte at du vil fortsette med tilbudet ditt også neste skoleår.

Hver vår sender kulturskolen ut mail til alle aktive elever og alle som står på ventelistene.

Alle elever som ønsker å fortsette neste skoleår må re-registrere seg innen fristen for å beholde elevplassen sin til høsten. Elever som ikke er re-registrert innen fristen, vil kunne miste sin elevplass.

Ønsker du fortsatt å stå på venteliste, må du også re-registrere deg.

Kulturskolen sender ut detaljert informasjon om innlogging og framgangsmåte i god tid før fristen.

Fristen for å si opp er 1. mai og 1. desember.

Oppsigelse av elevplass og permisjonssøknad må skje skriftlig, enten per epost til rektor, eller ved at du logger deg inn i systemet (se linken øverst til høyre på siden).

NB!! Fristen for oppsigelse og permisjon er 1. mai for høsthalvåret og 1. desember for vårhalvåret.

Dersom en elev av en eller annen årsak begynner sent et semester eller ikke kan fullføre et påbegynt semester, må skolepengene som regel betales i sin helhet.

Det finnes ingen søknadsfrist - opptak skjer fortløpende

Vi mottar søknader hele året. Hovedopptaket av elever skjer etter re-registreringen på våren/sommeren, men ved ledig kapasitet tas det opp elever også til andre tider.

Alle søknader må sendes elektronisk via vår hjemmeside - se linken øverst til høyre på siden.

Søkere må være forberedt på at det kan være venteliste på enkelte tilbud. Opptak til kulturskolen skjer etter ansiennitet på ventelisten.

Det finnes ingen søknadsfrist - opptak skjer fortløpende

Kulturskolen tilbyr kurs og seminarer med ujevne mellomrom. Tema kan være f.eks. musikkteori, trygg på scenen, bandhelg, mm.

Det vil bli sendt ut epost til alle kulturskoleelever (foresatte) i forkant, med informasjon og påmelding.

Ja, forutsatt at det ikke står barn på venteliste

Voksne som ønsker undervisning gjennom kulturskolen er velkommen til å registrere seg, men får kun tilbud om plass dersom det ikke er barn på venteliste for det aktuelle tilbudet.

Dersom en voksen elev blir tatt opp, og det senere kommer barn på venteliste, må den voksne være innstilt på å vike for barnet.

Når det er sagt, så er kulturskolens lærere meget løsningsorienterte, f.eks ved å tilby timer privat. Så dersom du først er blitt tatt opp som voksen elev, er det gode muligheter for å fortsette.

Fant du det du søkte etter?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss