Birkeblink


BirkeBlink er et nytt nybegynner-korps-tilbud for Birkelandelever i 3-4 klasse i skoleåret 2018/2019. 
Dette er et samarbeid mellom Birkeland musikk korps og Blink kulturskole

BirkeBlink er et helt nytt tilbud. Rekrutteringen begynner i disse dager, selve undervisningen kommer til å starte opp etter jul og gå fram til våren/sommeren.


Praktisk informasjon: 

Undervisningen starter i begynnelsen av 2019 skal foregå på Gamle Valstrand skole, fra kl. 13.40-15.30.

Lærer Aleksander henter og bringer elevene de første gangene. (Etter hvert har vi erfaring med at de blir trygge nok til å gå selv. Men dette tar vi gradvis.) Han blir å stå ved trappen ned fra skolen og til parkeringsplassen ved skoleslutt. Så kan elevene møte han der og gå i samlet flokk.
NB! SFO og Birkeland skole har ikke noe samarbeid med kulturskolen ang BirkeBlink. Så alle beskjeder ang BirkeBlink må skje til kulturskolen og Aleksander direkte og ikke gjennom SFO.


BirkeBlink satser på å delta på 17 mai og runde av i løpet av mai/juni. Elevene blir ikke å ha med seg instrumentene hjem mellom øvelsene. De spiller kun på BirkeBlink øvelsen frem til rett før konsert og/eller 17 mai. Da får de lov å øve litt ekstra hjemme.
Det er med andre ord et lavterskel tilbud som ikke krever mye av elevene og foreldrene, men er ment som en prøvesmak på hva musikk, korps og samspill kan være. Og det kommer til å være rett etter skoletid, slik at det skal være lettvint for flere å delta. 


Aleksander Haga Tveit er vår faste kulturskole lærer. Han underviser både i Høvåg og her på Birkeland. I Høvåg har han hatt stor suksess med klassekorps. 
Elevene i BirkeBlink vil møte en lærer som kan gi de mye kunnskap på kort tid.

Senere er de velkommen til å bli med i Birkeland musikk korps. BirkeBlink får delta på noen av Birkeland musikk korps sine aktiviteter allerede i løpet av kommende skoleår. Årshjul med aktuelle aktiviteter fra korpset kommer ved oppstart.


 


Velg ønsket undervisningssted og trykk påmeld:
Tilbake

Spørsmål og svar

Det er korps både på Engesland, Birkeland, Lillesand og i Høvåg.
For mer informasjon, ta en titt på de ulike korps sine hjemmesider:

Aspirantundervisning på Engesland - søk via kulturskolen

Birkeland musikkorps

Lillesand skolekorps

Høvåg Brass
Høvåg Brass har også en Facebook side

På Høvåg skole finnes det dessuten et klassekorpsprosjekt, der elevene lærer seg ett instrument i løpet av skoleåret.

 

Høvåg Brass
Høvåg Brass har også en Facebook side

På Høvåg skole finnes det dessuten et klassekorpsprosjekt, der elevene lærer seg ett instrument i løpet av skoleåret.