Birkeblink


Hva er BirkeBlink: Birkeblink er et nybegynner korps-tilbud som Birkeland musikkorps og Blink kulturskole samarbeider om.
Hvem: Birkelandselever i 3. og 4. klasse
Hvor: Undervisningen vil foregå på Gamle Valstrand skole 
Når: Torsdager fra kl. 13.45-15.45. Oppstart er torsdag 17.januar 2019 og varer fram til sommeren.
Kostnader: Kr. 350,- pr semester som skal dekke instrumentvedlikehold og materialkostnader.


Mer informasjon:
BirkeBlink er et lavterskel tilbud som ikke krever mye av elevene og foreldrene. Det er ment som en prøvesmak på hva musikk, korps og samspill kan være. Elevene  lærer å spille kornett og trommer på en morsom måte. Undervisningen er lagt til rett etter skoletid, slik at det skal være lettvint for de fleste å delta. Senere er elevene velkommen til å bli med i Birkeland musikkorps. Elevene får låne instrumenter i undervisningen, men får ikke låne med seg instrumentene hjem fra Birkeblink. Det får de først når de er blitt aspiranter i korpset. Elevene øver dermed to timer i uka på Birkeblink, men ikke hjemme (muligens med unntak rett før konserter). Det blir muligheter for samspill og noe samarbeid med øvrige korps på Birkeland. Vi satser på at BirkeBlink kan delta på 17.mai sammen med korpset, delta i marsjtreningen og møte på årskonserten.

Læreren heter Ieva Praneviciute. Hun har mye erfaring fra ulike korps i Kristiansandsområdet. De første gangene kommer Ieva til å hente elevene ved Birkeland skole etter skoleslutt kl. 13.15 og følge dem bort til Gamle Valstrand. Når elevene er blitt trygge på veien, klarer de å gå dit selv.
Elevene bør ha med seg ekstra niste når de skal på BirkeBlink - det blir anledning til en liten matpause på Gamle Valstrand før undervisningen begynner kl. 13.45.
NB!! SFO og Birkeland skole har ikke noe samarbeid med kulturskolen og Birkeland musikkorps. Så alle beskjeder ang BirkeBlink må skje til kulturskolen og læreren direkte og ikke gjennom SFO!
 


Velg ønsket undervisningssted og trykk påmeld:
Tilbake

Spørsmål og svar

Det er korps både på Engesland, Birkeland, Lillesand og i Høvåg.
For mer informasjon, ta en titt på de ulike korps sine hjemmesider:

Aspirantundervisning på Engesland - søk via kulturskolen

Birkeland musikkorps

Lillesand skolekorps

Høvåg Brass
Høvåg Brass har også en Facebook side

På Høvåg skole finnes det dessuten et klassekorpsprosjekt, der elevene lærer seg ett instrument i løpet av skoleåret.

 

Høvåg Brass
Høvåg Brass har også en Facebook side

På Høvåg skole finnes det dessuten et klassekorpsprosjekt, der elevene lærer seg ett instrument i løpet av skoleåret.