Skip to the content

Korps

Birkeland musikkorps

Har du lyst til å lære å spille et instrument og å spille sammen med andre? Da kan korps være noe for deg!

Hos oss starter du først som aspirant (nybegynner) hvor du får instrument- og noteopplæring av aspirantlæreren vår. Dette organiseres som regel i små grupper. I løpet av aspirantåret vil du også lære å marsjere - og du får marsjere sammen med hovedkorpset på 17. mai!
Etter et år i aspiranten, blir det en gradvis overgang til hovedkorpset, dvs. at du får oppfølging av aspirantlærer samtidig som at du blir med på deler av øvelsen med hovedkorpset.
Helt fra du begynner i aspiranten, får du være med på pausene sammen med hovedkorpset for å bli kjent med musikantene! Vi er opptatt av at aspiranter og musikanter skal trives både musikalsk og sosialt, på tvers av alder og nivå.
 
Er du interessert og/eller har spørsmål, ta kontakt med oss via vår Facebookside!

Birkeland musikkorps øver på Gamle Valstrand på torsdager.

NB! Påmelding skjer direkte til korpset.

Påmeld

Fant du det du søkte etter?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss