Skip to the content

Korps

Høvåg Brass

Høvåg Brass samarbeider med BLINK kulturskole. Dirigenten er ansatt i kulturskolen. 
Se Høvåg Brass sin hjemmeside for mer informasjon.

NB!  Påmelding må skje direkte til korpset her Påmeld