Ledige plasser

Lillesand Showdans Grønn 3-4 klasse


Tilbud i grunnleggende danseteknikker for barn fra 3-4. klasse. Vi øver i dansesalen på Lillesand ungdomsskole hver torsdag.
Show dans er dans med stor formidlingsfokus. Lek og moro satt i system til dans.
Her skal de lære om kroppens muligheter for bevegelighet til musikk og de får smakebiter på mange forskjellige danseteknikker. Undervsiningstimen varer i 45  min.
Foreldre til elever på alle dansegrupper må påregne noe deltakelse ved forestillinger.

Velg ønsket undervisningssted og trykk påmeld:
Tilbake