Ledige plasser

Lillesand Showdans Blå 1-4 klasse


Show dans blå er for elever i 1-4 klasse. Vi øver i musikkrommet på Brentemoen skole torsdager kl. 17.45-18.30. Hvis det kommer nok påmeldte vil showdans gruppen deles i 1-2 klasse og 3-4 klasse. Beskjed vil bli gitt i god tid før evt deling av gruppen.
Show dans er dans med stor formidlingsfokus. Lek og moro satt i system til dans.
Her skal de lære om kroppens muligheter for bevegelighet til musikk og de får smakebiter på mange forskjellige danseteknikker. Undervsiningstimen varer i 45 min.
Foreldre til elever på alle dansegrupper må påregne noe deltakelse ved forestillinger.

Velg ønsket undervisningssted og trykk påmeld:
Tilbake