Ledige plasser

Kor-skolen


Kor-skolen
I kor-skolen vil vi  jobbe med å å bli trygge på stemmene våre og lære å synge sammen med andre i fine klanger. Koret er trosnøytralt og er for både gutter og jenter.
Vi vil smake på flerstemmighet etterhvert som koristene blir modne for det. Men vi vil først og fremst jobbe med å utvikle sangstemmen gjennom øving på konsentrasjon, lytting,  rytmer, intonasjon, artikulasjon, fraseringer og uttrykk.  Vi vil synge alle sjangre fra pop/rock/klassisk/folkemusikk mm.
Vi blir også å lære enkel musikkteori gjennom lek og samspill på div instrumenter. Vi vil ha fokus på læring gjennom lek og lytting til hverandre for å bli trygge på å bruke stemmene sammen. Koret blir å opptre når de er modne for det på kulturskolens konserter.
Sangelever som allerede har plass i kulturskolen får kor-skolen gratis.
 
Koret starter opp så snart det er nok påmeldte.  Det er ingen aldersbegrensninger. Vi vil sette eleven i den kor- gruppen som passer best. Øvelsene vil ha varighet på ca 1-1,5 time pr uke.
Øvelsene blir enten mandag/ tirsdag eller torsdag. Legg gjerne inn ønske ved påmelding. 

PåmeldingTilbake