Viktig informasjon vedrørende danseundervisningen på Birkeland

Viktig informasjon vedrørende danseundervisningen på Birkeland

I fjor startet vi opp med et dansetilbud på Birkeland, Showdans1 (for 1.-2.trinn) og Showdans2 (3.-4. trinn).
I år øker vi dansetilbudet på Birkeland med to nye grupper; barnedans (4-5 år) og jazzdans (5.-10.trinn).

Vår danselærer Emilie måtte dessverre opereres i sommer og blir derfor borte fra undervisningen i noen uker. Hun regner med å være tilbake på jobb etter høstferien, men nå kan det se ut som om hun dessverre blir borte resten av semesteret.

Ester skal være vikar for alle dansegruppene, både på Birkeland og i Lillesand fram til Emilie er tilbake.

For Birkelandselevene sin del betyr dette størst endring. 
Alle dansegruppene har undervisning på mandag ettermiddag frem til Emilie er på plass igjen.

Så snart Emilie er på plass igjen vil Showdans og Jazzdans ha undervisning rett etter skoletid på tirsdagene:

Showdans1 (1.-.2. trinn) skal danse tirsdager kl.12.30, Showdans2 skal danse tirsdager kl.13.30.
Jazzdans blir kl. 14.45 på tirsdager.
Barnedans fortsetter med danseundervisningen på mandager kl. 17.

Nå ser det altså ut til at dansetimene forblir uendrede fram til jul...  

NB! Alle dansegrupper er avhengige av nok påmeldte barn for at tilbudet skal bestå, samtidig som det er begrenset med plasser. Fram mot høstferien bør alle ha meldt seg på via kulturskolens hjemmeside.

I fjor satte vi opp en stor danseforestilling, Småtroll. Skoleåret 2018/2019 blir det ingen stor danseforestilling, men vi satser på å vise frem danserne våre på mindre konserter og opptredener som for eksempel: Åpen dag, juleavslutning, danse på aldershjem, Nyttårskonsert, Allsang på Tobias Jordet, sommeravslutning og lignende. 

 

Les mer om vårt årshjul og reglement på www.blink-kulturskole.no.
Legg særlig merke til reglene angående oppsigelsesfrister.

 

Hvis du ikke ønsker å ta imot plassen likevel, må du si ifra så snart som mulig pr mail til rektor, Nina@birkenes.kommune.no.