Klassekorps


Klassekorps er tilbud for 3 klasse på Høvåg skole. Undervisningen foregår i skoletiden og erstatter musikkfaget for 3 og 4 klasse. Elevene får lære seg ett korpsinstrument og følger med på aktiviteter som det lokale korpset har ila skoleåret. Klassekorps er et samarbeid med Høvåg brass Høvåg skole og kulturskolen. Hvis du ønsker et slikt tilbud på din skole ta kontakt med rektor på skolen og be de ta kontakt med kulturskolen.

Velg ønsket undervisningssted og trykk påmeld:
Tilbake

Spørsmål og svar

Det er korps både på Engesland, Birkeland, Lillesand og i Høvåg.
For mer informasjon, ta en titt på de ulike korps sine hjemmesider:

Aspirantundervisning på Engesland - søk via kulturskolen

Birkeland musikkorps

Lillesand skolekorps

Høvåg Brass
Høvåg Brass har også en Facebook side

På Høvåg skole finnes det dessuten et klassekorpsprosjekt, der elevene lærer seg ett instrument i løpet av skoleåret.

 

Høvåg Brass
Høvåg Brass har også en Facebook side

På Høvåg skole finnes det dessuten et klassekorpsprosjekt, der elevene lærer seg ett instrument i løpet av skoleåret.