Drømmestipendet 2019

Er du født mellom 1999 og 2006 og har en drøm du vil realisere? Da kan du søke om drømmestipendet!

Drømmestipendet  er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping og består av 100 stipendier à 15 000 kroner - til sammen 1,5 million kroner. Stipendutdelingen skal synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge, være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere personer eller grupper innen disse kategoriene: Dans, musikk, skapende skriving, teater, sirkus, visuell kunst, samt en «annet» kategori.  
Inn under kategorien "Annet" nomineres kandidater som ikke naturlig kan nomineres under dans, musikk, skapende skriving, teater, sirkus eller visuell kunst (eks. lys- og lydproduksjon). 

Du kan søke dersom du er født tidligst i 1999, og senest i 2006.
Les mer om Drømmestipendet og hvordan du søker på http://www.drommestipendet.no eller ta kontakt med BLINK kulturskole.