Skip to main content Skip to footer

Trygve Johan Simonsen

Jeg hadde min spede begynnelse på fiolin i Bodø kommunale musikkskole, jeg var 12 år gammel.  Inspirasjonen til å starte på fiolin var vel en fiolin min far hadde hjemme.  Han hadde spilt litt da han gikk på NTH i Trondhjem.  Resten av inspirasjonen er nok hentet fra Knudsen og Ludvigsen sine program på NRK når jeg var liten.. De hadde flere ganger med seg Arve Tellefsen på fiolin og Kåre Ørnung på piano. Jeg har senere hatt de begge som lærere på fiolin og piano.  I tillegg har Arve vært med oss på turne i KSO.
Jeg hadde 2 spennende år i London hvor jeg hadde Bela Katona som lærer på fiolin. Bela Katona var tidligere elev av Bela Bartok på piano.
I dag jobber jeg i KSO Kristiansand Symfoniorkester Kilden som bratsjist, 
og så underviser jeg i Blink,  kulturskolen i Birkenes og Lillesand på fiolin.  En spennende og givende jobb.

Fant du det du søkte etter?

Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss